Kalplerin Keşfi (Mükaşefetü’l Kulüb) – İmam-ı Gazali

Kalplerin Keşfi, İmam Gazalinin yazdığı tasavvufi bir kitap. Bu kitabın inanan inanmayan herkes tarafından okunması gerektiğine inanıyorum. Her iki taraf için de okunması adına bir çok sebep barındırıyor.

Kitaba başlamadan önce Gazali hakkında biraz bilgi sahibi olmak isteyebilirsiniz. Kendisi özellikle günümüzdeki tarikatların kuruluş felsefesini kuran düşünür olarak bilinir. Nedir bu felsefe?

Gazali, insanların kamil insan seviyesine kendi çabaları ya da kendi zihin kapasitesiyle ulaşamayacağını, bunun ancak her şeyinizle teslim olacağınız bir şeyhin yardımıyla gerçekleşebileceğini söyler.

İslam dünyasında en çok kitap yazan alimlerin başında gelir. Yanlış hatırlamıyorsam 800’ün üzerinde kitap yazmış ancak bunların sadece küçük bir kısmı günümüze kadar ulaşmıştır. Önceleri pozitif bilimlerle ilgilense de sonunda tasavvuf tarafına kayar ve en büyük eserlerini de bu alanda verir.

Şimdi gelelim bu kitabı neden okumamız gerektiğine;

  • Öncelikle kalın bir kitap olmasına rağmen okuması oldukça kolay.
  • Kitabı okuduktan sonra nerdeyse sünni bir alim haline gelebilirsiniz çünkü İslam adına duyduğunuz bir çok konu bu kitapta işlenmiş.
  • Kitap tezlerini hadis ve ayetlerle destekliyor. (Daha çok hadislerle.)

Kitapta bildiklerinizi sarsabilecek bazı noktalar da var;

  • Mesela, kasti olarak namazı bırakanın dinden çıkması,
  • Kadının erkeğin kölesi olması ve günah olmayan her emri yerine getirmek zorunda olması,
  • Evli bir kadınla zina yapan birinin, kadının kocasının haberi olmadan tövbe ederse, tövbesinin kabul olacağı.
  • Bilerek 100 tane insan öldüren birinin bile Allah tarafından affedilebileceği.

Kitapta benim dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi, fakirliğin nerdeyse 200 sayfa boyunca övülmesi, hatta cennete gidebilmek için nerdeyse fakirliğin şart koşulması.Cennet ve cehennem tasvirleri.

Yorum yapın