Deneme Üzerine bir Karşılaştırmalı Edebiyat Çalışması - Gürsel Aytaç

Deneme yazın türünün gelişimi ve başarılı örnekleri üzerine yazılmış güzel bir kitap.

Deneme Üzerine bir Karşılaştırmalı Edebiyat Çalışması - Gürsel Aytaç
Photo by Lennart Heim / Unsplash

Deneme, yazarın hiç kimseye hesap verme çabası olmaksızın, sadece ve sadece düşüncelerini anlattığı kimine göre mütevazı, bazı çevrelerde ise yazılan her yazıyı kabullenmeyecek kadar kibirli bir edebi tür. Bu da benim fikrim tabii.

Gürsel Aytaç, “Deneme Üzerine bir Karşılaştırmalı Edebiyat Çalışması” kitabında, deneme türünün hem doğduğu memleketlerdeki evrim ve aşamalarını hem de ülkemizdeki yolculuğunu anlatır. Bu türde önemli yerlere gelmiş denemelerle de bir seçki oluşturarak deneme türünü adeta okuyucunun zihninde yaşatır.

Aslına bakarsanız, kitapta yazarın kendinden kattıklarından çok seçkiler vardır. Sohbetin konusunu açıp bir kenara çekilip sohbetin gidişatını seyreden insanlar gibidir yazar bu kitapta. Denemenin başlangıcını ve geçtiği evrelere değinip sözü bu alanda ün yapmış üstadlara bırakır. Yalnız, kitabın konusu olan deneme türü yerine herhangi bir kahraman ismi koysanız bir roman akıcılığı ile okuyabileceğiniz lezzetli bir kitaptır.
Tavsiye olunur!