Deneme Üzerine bir Karşılaştırmalı Edebiyat Çalışması – Gürsel Aytaç