Ecco Homo - Nietzsche

Friedrich Wilhelm Nietzsche bu kitabında “Ben neden bu kadar zekiyim?”, “Ben neden bu kadar bilgeyim?” gibi sorulara gayet mütevazı cevaplar veriyor. Ve diğer kitaplarını, özellikle “Böyle buyurdu Zerdüşt” kitabını nasıl yazdığını anlatıyor.

Ecco Homo,15-17. yüzyıllarda batı’da hristiyan sanatında egemen olan temaya verilen isimdir. romalı yahuda vali pontius pilate’nin, isa’nın çarmıha gerilmesini isteyen yahudilere söylediği sözlere dayanır. bu tema resimde genellikle iki biçimde işlenir. biri, isayı’yı ibadet ederken gösteren baş ve yarı gövde tasvirleri, diğeri ise yargılama sahnesinin öyküsel anlatımıdır. her iki biçimde de, isa kamçılanmış ve aşağılanmış durumdadır. romalı askerler, kendisine dikenden bir taç ve mor bir kaftan giydirmiştir. pek çok resimde de isa’nın elleri bağlanmış ve boynuna bir ip geçirilmiştir. öyküsel türdü, iki muhafız isa’nın acı çeken gövdesini tutarken pontius pilate onu göstererek, bu temaya kaynaklık eden “ecce homo” sözünü söylemiştir. hieronymus bosch’un aynı isimli eseri, frankfurt devlet sanat enstitüsü’nde sergileniyor.