Deccal Hristiyanlığa Lanet - Nietzsche

Antichrist, Nietzche’nin hastalanmadan hemen önce üzerinde çalışmakta olduğu bir dizi kitaptan, ilki ve tamamlayabildiği sonuncusudur.
Burada ‘İsa Düşmanı’ Deccal adını üstlenerek ‘hristiyanlığa lanet yağdıran düşünür, ‘modern’ Batı’nın tinsel temeline savaş açar. Bu ‘savaş’, düşünürün hem en uzun tek çözümleyici metni, hem de gözünü budaktan esirgemeyen, en yıkıcı metnidir.
Yerine göre gökgürültüsü izlenimi veren, yer yer de matrak geçen metin, dil ustası filozofun en olgun yazınsal ürünlerindendir. Aynı zamanda, din eleştirisi üzerinde birçok konudaki görüşlerini odaklaştırdığından, felsefesinin zengin kaynaklarından birini de oluşturur. Hristiyanlık üzerine olduğu kadar, müslümanlık ve budizm üzerine de görüşlerini serimleyen Nietzsche, genel olarak da din ile ahlak arasındaki ilişkiler üzerinde durur.
.