Fotoğrafta Negatif Alan Nedir?

Negatif alan, fotoğrafta konunun dışında kalan kullanılmayan boş alana verilen isimdir.

Fotoğrafta Negatif Alan Nedir?
Photo by Scott Webb / Unsplash

Çoğu insan fotoğraf çekerken sadece konu ile ilgilenir. Oysa bir kompozisyonda konu kadar önemli başka etmenler de olabilir. Örneğin negatif alan. Peki nedir bu negatif alan ve neden önemlidir?

Bir kompozisyon üç temel ögeden oluşur. Bunlar;

  • Çerçeve: Yani fotoğrafın sınırlarını belirleyen çizgi.
  • Pozitif alan: Fotoğraftaki asıl konumuz.
  • Negatif alan: Konu ile çerçeve arasında kalan boşluk.

Peki fotoğraftaki negatif alan,(ters alan, ters boşluk)  yani konu dışında kalan boşluk neden önemlidir. Bunun için iki önemli sebep sayabiliriz.

  • Asıl konumuzu belirlemeye yardım eder.
  • Asıl konuyu ortaya çıkarmaya yani daha belirgin ve çarpıcı olmasına yardım eder.

Bu yüzden negatif alan bir kompozisyonda sadece tesadüfen ortaya çıkan konu dışındaki boşluk olmaktan çıkarmalı, onu da kompozisyonumuzu oluştururken hesaba katmalı ve ona göre kompozisyon oluşturmalıyız.

Konunun çevresini saran siyah negatif alanın konuyu nasıl ortaya çıkardığına dikkat edin.

Kompozisyonda negatif alan tekniği akıllı ve yerinde kullanıldığında çarpıcı fotoğraflar elde etmenizi sağlayacaktır.

Bu fotoğrafta ise negatif alanı gökyüzü oluşturuyor.

Sonuç olarak, Negatif alanı etkili kullanarak çarpıcı kompozisyonlar elde edebilirsiniz.