Kompozisyonda Tek Sayı Kuralı Nedir?


Kompozisyonda tek sayı kuralı, fotoğraftaki nesnelerin 2,4,6.. gibi çift sayılardan ziyade, 1,3,5 gibi tek sayılar halinde gruplandığında görsel olarak daha ilgi çekici olacağı görüşüne dayanır. Elbette çoğu zaman fotograftaki ögeleri bu şekilde konumlandırmak ya da gruplamak için şansımız olmayabilir ancak fırsatını bulduğumuzda uygulayacağımız bu kompozisyon kuralı fotoğrafımızı güzelleştirecektir.

Tek sayılar kuralında aslında en çok kullanılan sayı üçtür. Nesneleri üçlü şekilde gruplamak göze hoş gelen ve güzel duygular uyandıran başka bir şekli oluşturmamızı sağlar, üçgen. Fotoğraf çerçevesinde oluşturacağınız sanal üçgenlerin kompozisyonu güzelleştirdiği çokça kabul edilen başka bir kuraldır.

Ancak her zaman dediğimiz gibi bu kurallar başlangıç seviyesinde kafanızda genel kabul gören güzellik standartlarını şekillendirmeniz için bir genel hattır. Sonrasında kendi hatlarınızı çizmeniz ve özgün kompozisyonlarınızı oluşturmanız için belki de bu kuralları yıkmanız gerekecektir.

Tek sayı kuralına göre çekilmiş  fotoğraflar

“A mother’s love” by Sue Connor
“Three Giraffes ” by Rosemary Walden
“Orange, green and yellow” by ARN4UD
“Three Baobabs on Kubu Island” by Kobus Vorster
“Grazing” by sheepmaa53
“one moonlit night” by Matt Mawson
“Three little mushrooms” by Yani Dubin
“Turbines and Sheep” by Todd Arbini
“3  Sky Dancers” by Don Durante Jr
“Five Birds on the Beach” by Gary Rose
“Three Amigos” by Daniel DiBernardo
“Elephant Family” by Joerg Gamroth
“Dreams of Dust and Light” by Ana Marta Loura Equine Photo & Art
“Balance” by GuruShots user

İyi fotoğraflamalar.

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.