Kompozisyon Öğeleri: Çizgiler, Desenler

Fotoğrafta çizgiler, hatlar, şekiller ve desenler gözünüzü fotoğraftaki çerçeveler aracılığı ile gerçek ilgi merkezine götürürler.  Görsel oldukları kadar aslında insanın bilinçaltı ile bağlantılıdır.

Kompozisyon,  çerçevedeki öğeleri güzel bir görüntü oluşturacak şekilde yerleştirme sanatıdır. Konunun ne olacağına ve neyi nereye yerleştireceğinize siz karar verirsiniz ama vereceğiniz karara etki edecek olan is daha önce bahsettiğimiz ışık ve şimdi bahsedeceğimiz, formlar, çizgiler dokular ve desenlerdir. Bunlar fotoğraftaki duyguyu belirler ya da asıl konuyu ön plana çıkarmaya yardımcı olurlar.

Eğriler (Eğik Çizgiler): Eğik çizgiler fotoğrafta insan gözünü konuya doğru götüren dolambaçlı, yumuşak yollar oluşturur. Eğriler de çizgilerdir ama onlar kadar düz ve direk olmadıkları için huzur ve sakinlik hissi yaratır. S-Eğrileri seyirciyi konuya götüren çok güçlü öğelerdir hatta bazen tek başlarına fotoğrafta konu olmaya yeterler.

Yolun aldığı şekil izleyicinin o yöne doğru bakmasını sağlar!

Çizgiler: Tüm fotoğraflar aslında çizgiler, eğriler ve formlardan oluşan bir öğeler bütünüdür. Çizgiler fotoğrafta isleyiciyi konuya götüren yollar görevinde kullanılırlar. Düz çizgiler güç hissini verirken çapraz çizgiler dinamizm hareket hissi yaratır.

Düz Çizgiler: Düz çizgiler bir fotoğrafta yatay ya da dikey olarak konumlanabilirler. Fotoğrafta bulunan yatay bir çizgi fotoğrafa sakinlik hissi verirken, durağanlık etkisi de yaratır. Ben yatay çizgileri seyirciyi dışarıda bırakan ve içeriye bakmasını sağlayan bir barikat gibi görürüm.

Düz ve eğri çizgilerle oluşturulmuş bir kompozisyon.

Dikey çizgiler izleyiciyi asıl konuya götüren kılavuz çizgiler görevi yapabildikleri gibi kendileri de birer konu olabilirler.

Çapraz Çizgiler: Diğer çizgilerde olduğu gibi izleyicinin gözünü asıl konuya yönlendirmek için kullanılabilir. Fotoğrafta hareket duygusu yaratır ve perspektif sağlayarak fotoğrafa derinlik kazandırır.

Bunların yanında, fotoğraf içinde tekrarlayan çarpa çizgiler bizzat fotoğrafın konusu olabilecek dokular,  desenler oluşturabilir.

Çapraz çizgilerle oluşturulmuş bir kompozisyon

Desenler: Desenler fotoğraf içinde çizgilerin eğrilerin ve diğer öğelerin tekrarlamasıyla oluşur. Desenler başlı başına bir konudur ama tekrarlayan görsellerin yanında faklılığıyla duran bir öğe çok dikkat çeker. Desenler bu yönüyle de kullanışlıdır.

Tekrarlayan dikdörtgenlerden oluşmuş bir desen

Yazılarımız kompozisyonun diğer öğeleriyle devam edecek.

Hatalarımızı ve eksiklerimizi yorum olarak paylaşabilirsiniz. Yazıyı beğendiyseniz lütfen paylaşın.

Speak Your Mind

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.